Press-center

 

Мабуть всі ми вже знаємо, що може охоронятися авторським правом, а як на рахунок того, на що дія авторського права не розповсюджується?

Відповідно до ЗУ «Про авторське право та суміжні права», об'єктами авторського права не можуть бути:

повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

твори народної творчості (фольклор);

видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

грошові знаки;

розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

 За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Группу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 

 

Відповідно до умов сьогодення трудове законодавство знову зазнало змін. Аби не сплутати такі поняття як «простій» та «призупинення дії трудового договору», слід детально з ними ознайомитися.

Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (стаття 34 Кодексу законів про працю України).

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи (частина 1 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

В чому полягає різниця?

- Підстави запровадження:

• простоєм є будь-які обставини, яку зумовили призупинення роботи;

• призупиненням дії трудового договору є відсутність роботи та її виконання працівником під час воєнного стану;

- Тривалість:

• простій може тривати без обмеження часу доки існують обставини, на підстави яких його запроваджено;

• призупинення трудового договору можливе лише на період дії воєнного стану;

- Суб’єкт прийняття рішення:

• рішення про простій приймає роботодавець;

• ініціатором призупинення дії трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник;

- Коло осіб, на яких поширюється дія відповідного рішення:

• простій може запроваджуватися щодо всього підприємства, або відділу або конкретного працівника;

• призупинення дії трудового договору носить індивідуальний характер, тобто щодо кожного працівника приймається окремий наказ;

- Оплата:

• під час простою виплачується не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Водночас час простою з вини працівника не оплачується;

• при призупиненні дії трудового договору заробітна плата не виплачується;

- Страховий стаж:

• у разі оплати підприємством простою, період його дії зараховується до страхового стажу працівника;

• у разі призупинення дії трудового договору ЄСВ за працівника не сплачується, а відтак йому не зараховується страховий стаж.

 За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Группу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 

Право власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.
Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до
НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника
свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору та подачі клопотання про продовження строку дії свідоцтва до закінчення поточного 10-річного строку дії.
У випадках, якщо строк сплати збору пропущено, то у власника є додатковий строк-6 місяців.
Протягом цього строку, він може відновити право на подання клопотання, та сплатити збір. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків.
Якщо власник не встигне виконати зазначені умови протягом додаткового строку, то дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Группу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

Для того щоб, зменшити використання економічних ресурсів на шкоду Україні, та на користь державі агресору, законодавство України було доповнено ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», в якому зазначається що, може бути вилучено будь-яке без виключення майно Російської Федерації або її резидентів на території України. Зокрема, грошові кошти, валютні цінності, вклади у банках, рухоме та нерухоме майно, майнові права, корпоративні права,цінні папери, криптовалюта.
До кого може бути застосований цей закон?
• юридичні особи, засновником або бенефіціаром яких є Російська Федерація;
• юридичні особи, засновником або бенефіціаром яких є компанії Російської Федерації;
• юридичні особи, корпоративні права в яких належать Російській Федерації;
• юридичні особи, участь у яких в будь-якій формі бере Російська Федерація.
• Фізичні особи, громадяни Росії
особи, незалежно від їх громадянства, що відповідають будь-якому з наступних критеріїв:
• мають найбільш тісний зв'язок з Російською Федерацією;
• мають місце проживання у Російській Федерації;
• займаються основною діяльністю у Російській Федерації.
Громадяни Російської Федерації, які не підтримують збройну агресію проти України та виступають або виступали у збройному конфлікті на боці України, виключені з-під дії закону. Мова йде про громадян Російської Федерації, які в період дії воєнного, надзвичайного стану або в період збройного конфлікту брали участь
• у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
• у безпосередній відсічі та стримуванні (нейтралізації) збройної агресії Російської Федерації проти України;
• у забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Группу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

Для переселенців за кордоном, які тимчасово непрацездатні, МОЗ спростило оформлення лікарняних.

Йдеться про такі категорії непрацездатності: 

• захворювання або травма загального характеру, 

• догляд за хворою дитиною,

• вагітність та пологи,

• ортопедичне протезування. 

У цих випадках громадяни України мають право на оформлення  електронного лікарняного та отримання соціальних виплат. Щоб це зробити, потрібно зв’язатися зі своїм сімейним/лікуючим лікарем. На період дії воєнного стану це можна зробити за допомогою месенджеру чи електронної пошти. 

Для того щоб оформити медичний висновок, про тимчасову непрацездатність, потрібно надати лікарю підтверджуючий медичний документ, яким може бути довідка або виписка. Якщо медичний документ був отриманий за кордоном, лікар може запросити переклад документа українською мовою. 

У виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ–10). Тому лікарям потрібно враховувати цей класифікатор під час формування МВТН в електронній системі охорони здоров’я. 

 За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Группу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.