Патентні повірені Юридичної Консалтингової Групи "Яремчук і партнери" візьмуть на себе роботу по складанню та підготовці всіх необхідних документів заявки на реєстрацію торгової марки, проведуть попередній пошук по базам даних, підготують кваліфіковану відповідь на запит експертизи патентного відомства, нададуть будь-яку консультацію щодо реєстрації торгової марки, допоможуть Вам заощадити час та кошти, а також істотно знизити ризик отримання відмови у видачі свідоцтва.

Як отримати свідоцтво на торговельну марку в Україні?

Для отримання свідоцтва України на торговельну марку необхідно подати заявку до патентного відомства України (Укрпатент). Заявка - це комплект належним чином оформлених документів. Для отримання свідоцтва в будь-якій іншій країні необхідно подати заявку в патентне відомство цієї країни, або подати міжнародну заявку.

За поданою заявкою Укрпатент проводить формальну та кваліфікаційну експертизу. Під час формальної експертизи встановлюється дата подання заявки, заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам Закону. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, перевіряється чи не було вже зареєстроване таке позначення раніше.

При позитивному рішенні експертизи заявнику видається свідоцтво. За кожну дію (наприклад, подання за заявки, внесення змін в заявку, продовження строків відповіді та ін.) заявнику необхідно сплачувати в Укрпатент відповідні збори.

Термін реєстрації торгової марки (знака для товарів і послуг) становить 14-17 місяців з моменту подачі комплекту документів заявки. Існує можливість прискорення процесу реєстрації торгової марки. За прискорення реєстрації стягується додатковий державний збір. Термін реєстрації в даному випадку складе від 8-9 місяців.

Перелік документів, необхідних для отримання свідоцтва на товарний знак

 • зображення торговельної марки (в електронному та друкованому вигляді);
 • перелік товарів та/або послуг для яких реєструється торговельна марка;
 • повне найменування заявника на українській мові (назва фірми, її юридична адреса або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи);
 • довіреність патентним повіреним на представництво інтересів заявника у відповідних установах;
 • договір про надання послуг нашою компанією заявникові.

Для чого потрібна допомога патентних повірених?

Оскільки вимоги патентних відомств до оформлення та складання документів заявки торговельну марку - досить суворі, невиконання їх може призвести до тривалого листування між заявником і патентним відомством (особливо це стосується іноземних патентних відомств), необхідності виправлення тих чи інших помилок в матеріалах заявки, збільшення строків розгляду заявки та як наслідок необхідності сплачувати додаткові збори.

При поданні заявки в патентне відомство іноземної країни помилки при складанні заявки призводять до значних фінансових витрат. Крім того, будь-які помилки в багато разів збільшують ризик відмови у видачі свідоцтва.

Правові аспекти реєстрації товарних знаків в Україні

Основним законодавчим актом України щодо торговельних марок (знаків для товарів та послуг) є Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Товарним знаком (торговельною маркою) називають - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Згідно з Законом правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки. Дія свідоцтва може бути продовжена за клопотанням його власника щоразу на 10 років. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг для яких буде використовуватись цей знак.

Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
 • офіційні назви держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.

Проте, такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Крім цього, не можуть одержати правову охорону позначення, які:

 • не мають розрізняльної здатності;
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
 • складаються лише з позначень чи даних, що є описовими, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
 • є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару чи послуги;
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
 • відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані позначення, які є схожими із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.