Прес-центр

Design registration makes business sense when it improves the 
competitiveness of a business and brings in additional revenue in one or 
more of the following ways:
 
1. By registering a design you have a greater ability to prevent it from being copied and imitated by competitors, and thereby strengthen your competitive position.
 
2. The exclusivity provided by registration contributes to obtaining a fair return on investment made in creating and marketing the relevant product, and thereby improves your profits.
 
3. Industrial designs are business assets that can increase the commercial value of a company and its products. The more successful a design, the higher is its value to the company and its brands.
 
4. A protected design may also be licensed (or sold) to others for a fee. By licensing it, you may be able to enter markets that you are otherwise unable to serve.
 
5. Registration of industrial designs encourages fair competition and honest trade practices, which, in turn, promote the production of a diverse range of aesthetically attractive products.
 
 

 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 року регулює сферу аудіовізуального бізнесу всього лише двома статтями: 1 та 17. У ст. 1 вищенаведеного Закону, що має назву «Визначення термінів» наводиться таке поняття аудіовізуального твору - це твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному дичку, ком пакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових чи дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайд-фільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими. А ст. 17 говорить нам про авторське право на аудіовізуальний твір. Ось, практично, весь перелік чинного законодавства України, що стосується сфери аудіовізуального бізнесу.

ТОВ «Юридична консалтингова група «Яремчук та Партнери» надає послуги з реєстрації суб’єктів господарської діяльності. Значна кількість зареєстрованих юристами нашої компанії господарюючих суб’єктів являються саме іноземними підприємствами або ж підприємствами з іноземними інвестиціями, тобто така послуга досить часто являється актуальною саме для клієнтів-іноземців.