Наша компанія забезпечує юридичний захист результатів Вашої творчості шляхом проведення державної реєстрації авторського права на літературні твори, твори образотворчого мистецтва, зображення тощо.

Юристи компанії здійснять компетентну реєстрацію в Україні, Росії, країнах Європи, а також в Бібліотеці Конгресу США.

При реєстрації прав на твір в Україні наші фахівці здійснюють:

 • первинну консультацію Клієнта за визначенням виду об'єкта права інтелектуальної власності;
 • підготовку пакету документів для подачі в Державну службу інтелектуальної власності;
 • подачу заявки на реєстрацію авторського права;
 • юридичний супровід процесу розгляду заявки Державною службою інтелектуальної власності;
 • отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Як зареєструвати авторські права в Україні?

Для реєстрації авторського права та отримання свідоцтва необхідно подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України належним чином складений комплект матеріалів заявки на реєстрацію ваших прав. Подана заявка розглядається на відповідність встановленим вимогам, після чого приймається рішення в відношення реєстрації авторських прав.

Список документів, необхідних для подачі заявки на реєстрацію авторського права на твір

 • Примірник твору у матеріальній формі (літературний твір - на паперовому або електронному носії; музичний твір - у вигляді нотного запису, відео- або звукозапису, фонограми; фотографії, малюнки, карти, плани і т.д. - на паперовому або електронному носії; комп'ютерні програми - у вигляді вихідного тексту).
 • Відомості про автора або авторів твору на українській мові (прізвище, адреса автора / авторів).
 • Довіреність патентним повіреним на представництво інтересів заявника у відповідних установах.

Правові аспекти реєстрації та захисту авторських прав в Україні

Основним законодавчим актом України щодо авторського права і суміжних прав є Закон України "Про авторське право і суміжні права".

Відповідно до Закону об'єктами авторського права можуть бути:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори прикладного мистецтва;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу; похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої роботи;
 • тексти перекладів;
 • інші твори.

Відповідно до Закону авторським правом захищаються як опубліковані твори, так і неопубліковані, завершені та незавершені. Авторське право на будь-який твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору. Таким чином, кожен автор, створивши твір, автоматично набуває права власності на нього. Крім того, в Україні, як і в інших країнах, передбачений механізм реєстрації прав автора. Реєстрацією займається спеціальне уповноважена установа: Державний департамент інтелектуальної власності, яке реєструє твори авторів, видає їм свідоцтва.

Слід розрізняти майнові та немайнові права автора.

До немайнових прав відносяться:

 • право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі та його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • право вибирати псевдонім, зазначати та вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

До майнових прав відносяться:

 • виключне право на використання твору;
 • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

З майнових прав випливає право автора забороняти їх відтворення, публічне виконання, переробку та ін. Крім того, саме на підставі майнових прав автор має можливість отримувати винагороду за використання свого твору.

Закон встановлює термін дії майнових прав автора на протязі всього його життя і 70 років після його смерті (винагороду за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці). Немайнові права автора охороняються безстроково.

Хоча зареєстровані та незареєстровані твори, згідно Закону охороняються однаково, реєстрація авторського права на твір дає можливість отримати документ (свідоцтво), який підтверджує приналежність авторських прав тій чи іншій особі.

Свідоцтво є єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного використання іншими особами, в судових справах, при укладанні угод на отримання винагороди за використання твору тощо.