Centro de prensa

 Люди творчих професій часто задаються питанням «Як зареєструвати свій псевдонім?»

Хтось може сказати – Так не можна!

– Можна!

І в такій ситуації є два варіанти.

1. Зазначити свій псевдонім при реєстрації авторського права.

2. Зареєструвати свій псевдонім як торговельну марку.

Перший варіант буде найлегшим, для цього просто потрібно при реєстрації авторського права на твір, в заявці вказати свій псевдонім.

Таким чином в свідоцтві про реєстрацію авторського права на твір буде вказаний ваш псевдонім. Але таким чином ваш псевдонім буде зазначено лише при реєстрації цього твору, і не буде прив'язаний до інших творів, авторське право на які ви ще не зареєстрували.

Другий спосіб буде результативнішим, проте займе більше часу, та як реєстрація авторського права на твір може зайняти місяць вашого часу, а от реєстрація торговельної марки може тривати більше року.

Цей спосіб полягає в тому, щ ви реєструєте торговельну марку з назвою свого псевдоніму, за стандартною процедурою.

Якщо виникли питання ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 

Так як в Україні законодавчо не закріплено поняття «персонаж» як і ознак, за якими можливо було б визначити, чи можна віднести його до охоронюваних об’єктів авторського права нема, тому якщо ви хочете надавати свої послуги або виробляти товари з використанням  персонажу, основним способом захисту прав на комерціалізований персонаж є реєстрація його як торговельної марки.

Виходячи з того яким видом діяльності ви будете займатися, для реєстрації вашого персонажу як торговельної марки, потрібно обрати клас МКТП.

Їх може бути декілька. Наприклад якщо ви будете займатися виготовленням одягу, взуття,  постільної  білизни, парфумів  це будуть  25, 24 та 3 класи МКТП. Від кількості обраних вами класів залежить ціна процедури реєстрації.

Не слід забувати про основні умови реєстрації ТМ. Зображення, тобто ваш персонаж має відповідати умовам оригінальності, та в ніякому випадку не має бути схожим на вже існуючі персонажі творів, або інші торговельні марки.

Результатом реєстрації вашого персонажа, як ТМ в Україні, буде отримання свідоцтва про реєстрацію ТМ в Україні, яке буде діяти 10 років. Після спливу цього строку його можна буде продовжити.

Якщо виникли питання ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 

 Всі  хто стикався зі сферою інтелектуальної власності могли чути про патентного повіреного, тому слід розібратися, хто ж це такий і як ним стати.

Патентний повірений це зареєстрований, відповідно до законодавства України, представник у справах інтелектуальної власності — який надає фізичним та юридичним особам допомогу й послуги, котрі пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності.

  Патентний повірений це посередник між Заявником та Патентним відомством.

Щоб стати патентним повіреним, особа повинна відповідати наступним вимогам:

• повинен бути громадянином України та постійно тут проживає;

• має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності;

• має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

• склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

Особи, не зареєстровані в Державному реєстрі, не можуть іменувати себе патентними повіреними.

Патентний повірений має особисту печатку із зазначенням свого прізвища та реєстраційного номера, а також розрахунковий та інші рахунки в установах банків на території України.

 Якщо виникли питання ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 

Верховна Рада України прийняла законопроект, за яким вносяться зміни до ЗУ «Про авторське право та суміжні права»

Відповідно до цього законопроекту:

1. Пропонується визначити оригінальність твору як: «ознаку (критерій), що характеризує твір як результат власної інтелектуальної творчої діяльності автора та відображає творчі рішення, прийняті автором під час його створення».

2. Надано визначення «музичного кліпу» та віднесено його до аудіовізуальних творів, чим також деталізується перелік об'єктів, що охороняються Законом. 

3. Передбачено формулювання терміна «твір» у сфері авторського права. Встановлено вимогу до всіх творів - вони повинні бути «виражені в об'єктивній формі». Це означає, що твір, повинен мати одну з таких форм: аудіальну (у тому числі усну), тактильну (наприклад, твір написаний шрифтом Брайля), візуальну (у тому числі письмову), матеріальну, електронну, бінарну (наприклад, аудіовізуальну) тощо.

4. До переліку об'єктів авторського права віднесено тексти перекладів для озвучення (в тому числі дублювання), субтитрування аудіовізуальних творів іншими мовами.

5. Визначено момент, з якого твір вважається створеним, а саме: «Твір вважається створеним з моменту первинного надання йому будь-якої об'єктивної форми (письмової, речової, електронної (цифрової) тощо).»

Якщо виникли питання ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 

Як ми вже знаємо, Законодавство України захищає аудіовізуальні твори, до яких належать:

o кінофільми,

o телефільми,

o відеофільми,

o діафільми,

o слайдофільми.

Авторське право захищає також всі змінені напрацювання, частина відео та збірники відео.

Умовами авторського права на відео є запис його на певному носії та унікальний характер.

Одним з найактуальніших порушень авторського права є його протиправне розміщення автора в мережі інтернет.

Автором відео вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства), за відсутності доказів іншого. Це положення застосовується також у разі опублікування відео під псевдонімом, який ідентифікує автора.

Автору належить виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Для виникнення авторського права не вимагається реєстрації твору чи будь-якого іншого спеціального його оформлення – воно виникає в момент створення відео.

 За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.