Centro de prensa

За авторським договором замовлення автор зобов’язується створити в майбутньому твір відповідно до умов цього договору й передати його замовникові.

Створення чи переробка твору здійснюється автором згідно вимог, що, зазвичай, ставляться замовником у технічному завданні, яке є невід’ємною частиною авторського договору замовлення. Технічне завдання – це чіткий опис характеристик та вимог замовника до твору чи похідного твору, який необхідно створити, переробити автору у відповідності з умовами авторського договору замовлення.

Важливою умовою авторського договору замовлення є строк виконання автором роботи зі створення твору. Так, автор зобов’язаний створити, переробити твір у строк, визначений у договорі.

Кому ж тоді належатимуть права, на цей твір?

Особисті немайнові права на твір, належать творцеві цього об'єкта. Майнові ж права в такому випадку,належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 

Якщо ви хочете зареєструвати торговельну марку на свій бізнес, ви можете самостійно подати заявку до УКРНОІВІ, або через представника у справах з інтелектуальної власності, у паперовій або електронній формі. Проте, заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Документи які вам знадобляться для реєстрації:

● Заявка на реєстрацію торговельної марки

● Зображення торговельної марки

● Перелік товарів та послуг

● Опис знаку

● Перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, згрупованих за МКТП

● Квитанція про сплату збору за  подачу заявки

● А якщо ви, все таки,  вирішили подавати заявку через представника, тоді до цього переліку слід  додати довіреність.

За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявників та класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги, та особливостей заявленого позначення. Зазначений збір сплачується до дня спливу двох місяців від дати подання заявки.

З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 

Отже,  корпоративний договір, відповідно до законодавства України - це безвідплатний письмовий договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

На відміну від статуту ТОВ, що є публічним документом, зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором, але положення, пов'язані з управлінням ТОВ в корпоративному договорі не можуть суперечити положенням законодавства чи статута ТОВ, адже корпоративний договір визначає не самі права та повноваження, а лише порядок їх реалізації.

Щодо форми договору то,  Законом передбачено, що корпоративний договір укладається у простій письмовій формі. Будь-яких додаткових вимог щодо його форми немає.

А за порушення норм договору, може бути передбачена відповідальність у вигляді штрафу або пені за прострочення виконання зобов’язання.

З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 
Сьогодні, усі платформи та соціальні мережі в інтернеті зобов’язанні встановити фільтри, щоб не допускати в принципі публікацію контенту, захищеного авторськими правами.( Стаття 17 рішення ЄС від 2017 р.)
 
Всі правовласники мають однакові виняткові права, будь то незалежні музиканти і відеоблогери або великі звукозаписні компанії і кіностудії, і тільки власник контенту може дозволити копіювати, поширювати, публічно виконувати чи показувати його роботи, а також створювати твори за їх мотивами (наприклад, сиквели, переклади, спін-оффи і адаптації).
 
На сьогоднішній день у самої платформи існує спеціальна система, яка може автоматично встановлювати наявність або відсутність авторського права на будь-який опублікований відеоролик. Дана процедура здійснюється відразу під час публікації, ваш матеріал проходить перевірку і видає результат, згідно з яким ви можете побачити, чи присутні у вашому творі чужі напрацювання.
 
Отримавши повідомлення про порушення авторських прав, вимаєте діяти відповідно до законодавства — видалити  ці матеріали.
 
YouTube не виступає посередником у суперечках про авторські права. Авторське право регламентується законом.
 
З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 
Всі ми дуже добре знаємо журнал про моду і стиль  VOGUEЯк раз цим і вирішили скористатися Дрейк і 21 Savage коли випускали свій альбом - так вважає видавництво VOGUE
 
Отже, журнал VOGUE та його головний редактор Ганна Вінтур не брали участь у створенні альбому, цих двох виконавців  Her Loss та його просуванні, але вони вважають, що  випущений журнал - це переробка жовтневого випуску, проте згоду використання товарного знака та об'єктів авторських прав правовласник не давав, як і Ганна Вінтур не давала згоду використання свого зображення.
 
Аби покарати порушників, та відновити справедливість, журнальне видавництво Конде́ Наст, до складу якого входить VOGUE, подало позов до суду.
 
З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.