Centro de prensa

Надія Якименко, також є партнером Міжнародного Інтернет Кінофестивалю Star Independent.
Надія Якименко @ yakymenkonadya чарівний кондитер, яка створює неймовірні смаколики.
Надія Якименко стала партнером 7- го Міжнародного Інтернет Кінофестивалю Star Independent. Це дійсно унікальний захід та подія, яка привертає до себе увагу усіх любителів творчості та усього прекрасного. Стати партнером цього заходу це велика честь та можливість доторкнутися до прекрасного. Ми дуже вдячні за співпрацю та за те, що Надія Якименко підтримала нашу унікальну подію та долучилася до підтримки творчості неймовірних талантів.
Ми не обмежуємося одним населенним пунктом, у нас є клієнти й партнери не тількі в Україні, а й у світі. Отримайте необхідну вам допомогу в галузі авторського права і суміжних прав, захисту знаків для товарів і послуг, промислових зразків, програмного забезпечення, авторського права від кваліфікованих фахівців зараз же!

Nadiya Yakymenko is also a partner of the Star Independent International Internet Film Festival.
Nadiya Yakymenko @ yakymenkonadya is a charming confectioner who creates incredible delicacies.
Nadiya Yakymenko became a partner of the 7th International Internet Film Festival Star Independent. This is a truly unique event that attracts the attention of all lovers of creativity and all things beautiful. Being a partner of this event is a great honor and an opportunity to touch the beautiful. We are very grateful for the cooperation and for the fact that Nadiya Yakymenko supported our unique event and joined in supporting the work of incredible talents.
We are not limited to one settlement, we have clients and partners not only in Ukraine but also in the world. Get the help you need in the field of copyright and related rights, protection of marks for goods and services, industrial designs, software, copyright from qualified professionals now!

ЮКГ "Яремчук и Партнеры" Юридическая Консалтинговая Группа "Яремчук и Партнёры"

#StarIndependent #кінофестиваль #yaremchuk #инвестиции #7МІКSI #авторскоеправо #Kiev #Ukraine #USA#смаколики#кондитер #НадіяЯкименко #інвестиції #Америка #патент #Денвер

 

Минулого року було прийнято низку законопроектів, які суттєво змінюють правила оподаткування, контролю та ведення діяльності для платників податків України. Деякі зміни до Податкового Кодексу України вже набрали чинності, проте основні очікують на нас з 2022 року.
Проаналізувавши законопроекти, ми підготували список основних змін, які стосуватимуться, як юридичних, так і фізичних осіб – резидентів України оподаткування з 1 січня 2022 року.

Отже, по-перше, відбулись зміни щодо правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, які будуть застосовуватись для резидентів України, що володіють або контролюють (прямо чи опосередковано) іноземні компанії чи організації без статусу юридичної особи (трасти, фонди, партнерства та інші). Таким особам необхідно буде готувати спеціальну звітність щодо оподаткування контрольованих іноземних компаній та, у певних випадках, сплачувати податок з прибутку цих контрольованих іноземних компаній в Україні.
Законодавець визначив можливість подання першого звіту у 2024 році за звітний період – 2022 рік. Водночас, повідомлення про купівлю/продаж/ліквідацію контрольованих іноземних компаній з 1 січня 2022 року потрібно буде спрямовувати до податкової не пізніше 60 днів з дати проведення операції.

По-друге, якщо говорити про місце ефективного управління, то починаючи з 2022 року, іноземна компанія може бути визнана податковим резидентом України у разі здійснення ефективного управління такою компанією з території України.
Під здійсненням ефективного управління законодавець розуміє:
- управління персоналом;
- ведення бухгалтерського чи управлінського обліку;
- управління банківським рахунком;
- проведення зборів виконавчого органу регулярніше в Україні, ніж у будь-якій іншій країні;
- прийняття управлінських рішень та провадження іншої поточної діяльності переважно з України;
- фактичне управління діяльністю незалежно від наявності цього формальних (юридичних) повноважень в осіб, здійснюють таке управління.

По-третє, тест ділової мети буде застосовуватися з 1 січня 2022 р. до операцій з резидентами низькоподаткових юрисдикцій або зареєстрованих у низькоподаткових організаційно-правових формах, а також до операцій щодо виплати роялті нерезидентам. Відсутність ділової мети (економічного ефекту) відповідно до пп. 14.1.231 ст.14 ПКУ у вказаних операціях призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування платника податку на всю суму вартості таких товарів, робіт та послуг (за деякими виключеннями). При цьому, обов'язок доведення обставин відсутності ділової мети та необхідності здійснення відповідного коригування покладатиметься на контролюючий орган.

По-четвертє, з початку 2022 року очікується зростання цін на інтернет-сервіси нерезидентів, оскільки законодавець вводить ПДВ на електронні послуги, сплата яких для непрямих податків, буде перенесена на споживачів. Під поняттям оподатковуваних електронних послуг ховається досить широкий перелік різноманітних послуг, що надаються нерезидентами, починаючи від надання доступу до зображень, текстів та інформації, відеоматеріалів, закінчуючи постачанням програмного забезпечення та рекламних послуг.Платниками будуть фізичні особи підприємці – платники ПДВ та юридичні особи. При цьому, відсутність реєстрації платником ПДВ не звільнятиме юридичну особу від сплати ПДВ на електронні послуги, а лише дозволить подавати звітність за спрощеною формою.Якщо ж отримувачами електронних послуг є звичайні фізичні особи чи ФОПи – не платники ПДВ, то на нерезидента, який постачає такі послуги на загальну суму, що перевищує 1 млн гривень, очікуватиме обов’язок стати на облік в податковому органі та сплачувати ПДВ.
До електронних послуг законодавець відносить:
- постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно, підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів;
- надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет;
- надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів;
- постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;
- та інші.
Вичерпний перелік різновидів послуг, що підлягатимуть оподаткуванню, наведений у пп.14.1.56-5 ст.14 ПКУ. Місцем постачання електронних послуг визначається місцезнаходження отримувача таких послуг, а підтвердженням факту надання послуг визнається будь-який документ, що підтверджує факт оплати таких послуг, у тому числі наданий в електронній формі засобами електронного зв'язку.Також починає діяти довгоочікуване скасування необхідності сплачувати 20% податку на прибуток при замовленні у нерезидентів послуг з виробництва та/або розповсюдження реклами.
Ще одним нововведенням є звільнення від оподаткування ПДВ:
- постачання освітніх послуг через доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет для підготовки здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини;
- постачання послуг дистанційного навчання ліцензованими установами освіти.

По-п’яте, з 1 січня 2022 року обов'язковим для ФОП 2-ї - 4-ї груп єдиного податку стає використання РРО при здійсненні готівкових розрахунків. ФОП будуть зобов'язані зареєструвати та використовувати РРО (програмні РРО) при розрахунках із фізичними особами. Зміни, зокрема, торкнуться власників готелів, ресторанів, інтернет-магазинів, продавців товарів, що напряму працюють із споживачами, тощо. Звертаємо увагу, що незважаючи на те, що безготівкові розрахунки не повинні проводитись через РРО, розрахунок прикладанням банківської картки до POS-терміналу податківці безготівковим розрахунком не вважають.

По-шосте, відповідно до Протоколу про внесення змін до Конвенції між Україною та Республікою Австрія про уникнення подвійного оподаткування від 15.06.2020, з 2022 року починають застосовуватись такі ставки податку на репатріацію при виплаті пасивних доходів та інші основні зміни:
- дивіденди: 5% у разі, якщо фактичним власником таких дивідендів є компанія, що володіє щонайменше 10% капіталу, та 15% в інших випадках;
- проценти: ставка податку тепер визначатиметься на рівні 5% замість диференційованих ставок 2%/5%, як було раніше;
- оновлені ставки при виплаті роялті (10%/5%) будуть діяти з 01.01.2023 року.
Також на рівні Конвенції тепер закріплено застосування тесту основної мети. Вигоди, передбачені Конвенцією, можливі до застосування у разі, якщо можна дійти обґрунтованого висновку, що отримання такої вигоди не було однією з головних цілей укладання угоди чи проведення операції.

По-сьоме, відповідно до Протоколу про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування від 15.06.2021, з 2022 року починають діяти такі основні зміни:
- дивіденди: ставка податку на виплату дивідендів підвищена до 5% у разі, якщо фактичним власником таких дивідендів є компанія, що володіє щонайменше 20% капіталу; та 15% в усіх інших випадках. Скасовано ставку податку 0% та вимогу щодо володіння 50% капіталу компанії, що сплачує дивіденди, та внесення інвестиції на суму мінімум 300 000 доларів США;
- роялті: підвищено до 5% (замість 0%) ставку податку при оплаті роялті нерезиденту за використання або право на використання будь-яких авторських прав на наукові роботи і патент, торгову марку, дизайн або модель, секретну формулу або процес, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду. Ставка податку на роялті за використання або право на використання будь-яких авторських прав на твори літератури або мистецтва (включаючи кінематографічні фільми і фільми або плівки для радіо або телебачення) не змінилась та становить 10%;
- проценти: нова ставка - 5% замість 2%/10%.
На рівні Конвенції тепер закріплено застосування тесту основної мети до всіх операцій, що підпадають під дію Конвенції. Вигоди, передбачені Конвенцією, можливі до застосування у разі, якщо можна дійти обґрунтованого висновку, що отримання такої вигоди не було однією з головних цілей укладання угоди чи проведення операції.

По-восьме, у 2022 році продовжується процедура одноразового (спеціального) добровільного декларування, більш відома як "податкова амністія". У тих, хто планує скористатися правом спеціального декларування до 01.09.2022, є можливість застосувати знижену ставку збору при декларуванні іноземних доходів/активів до 01.03.2022 року. Вказана знижена ставка складатиме 7% замість стандартної ставки 9%. Нагадуємо, що податкова амністія передбачає право громадян України та іноземців, що були резидентами України на момент отримання доходу, задекларувати доходи/активи, з яких не було сплачено податок у відповідних податкових періодах.

По-дев’яте, після офіційного оприлюднення набудуть чинності зміни до Податкового Кодексу України, що пропонуються проектом закону №5600. З детальним аналізом змін, передбачених законопроектом, можна ознайомитися за посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106

По-десяте, 14 грудня 2021 року ВРУ прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає впровадження спеціального режиму оподаткування для ІТ-компаній - резидентів Дія Сіті. Після підписання Закону Президентом України, передбачається, що нововведення почнуть діяти вже з 1 січня 2022 року.
Основні зміни, наступні:
- для компаній - резидентів Дія Сіті, передбачено можливість вибрати між звичайною системою оподаткування із податком на прибуток за ставкою 18% чи застосуванням спеціального режиму оподаткування із податком на виведений капітал за ставкою 9%;
- обмеження для резидентів Дія Сіті операцій з придбання товарів/послуг у приватних підприємців на спрощеній системі оподаткування;
- компанії - резиденти Дія Сіті зможуть залучати ІТ-спеціалістів на умовах трудових договорів чи гіг-контракту;
- до вказаних вище ІТ-спеціалістів застосовуватимуться наступні пільгові ставки оподаткування їх доходу: 5% - ПДФО; 1,5% - військовий збір; ЕСВ 22% з мінімальної заробітної плати;
- дивіденди, що виплачуються компанією - резидентом Дія Сіті, яка не менше ніж 2 попередніх роки не виплачувала дивіденди - не підлягатимуть оподаткуванню в разі їх виплати на користь фізичної особи;
- фізична особа має право на податкову знижку на суму витрат на придбання акцій (корпоративних прав) резидента Дія Сіті, якщо вони були придбані до набуття статусу резидента Дія Сіті або протягом періоду, коли річний дохід резидента не перевищував 1 167 мінімальних зарплат (близько 7,5 млн. грн.);
- законом також передбачені умови відповідальності для компаній, що скористалися пільговим режимом резидента Дія Сіті, при цьому не відповідаючи його кваліфікаційним критеріям.


Отже, зміни до Податкового Кодексу України, які вступають в силу з 2022 року, суттєво вплинуть на правила оподаткування для резидентів України, а особливо для власників/контролерів іноземних компаній та компаній, які працюють з нерезидентами.

Автори:

                               

Яремчук Олена Патентний Повірерий                                      Мухіна Наталія Юрист ЮКГ "Яремчук та партнери"
Управляючий партнер ЮКГ "Яремчук та партнери"

Компанія Consulting Match, також є партнером Міжнародного Інтернет Кінофестивалю Star Independent.
Consulting Match https://consulting-match.com/ надає такі послуги, як консалтинг, управління проектами та продуктами, розробка програмного забезпечення, тестування, інженерія даних тощо.
Consulting Match став партнером 7- го Міжнародного Інтернет Кінофестивалю Star Independent. Це дійсно унікальний захід та подія, яка привертає до себе увагу усіх любителів творчості та усього прекрасного. Стати партнером цього заходу це велика честь та можливість доторкнутися до прекрасного. Ми дуже вдячні за співпрацю та за те, що Consulting Match підтримав нашу унікальну подію та долучився до підтримки творчості неймовірних талантів.
Ми не обмежуємося одним населенним пунктом, у нас є клієнти й партнери не тількі в Україні, а й у світі. Отримайте необхідну вам допомогу в галузі авторського права і суміжних прав, захисту знаків для товарів і послуг, промислових зразків, програмного забезпечення, авторського права від кваліфікованих фахівців зараз же!

Consulting Match is also a partner of the International Internet Film Festival Star Independent.
Consulting Match https://consulting-match.com/ provides such services as consulting, project and product management, software development, testing, and data engineering.
Consulting Match became a partner of the 7th International Internet Film Festival Star Independent. This is a truly unique vision of that podia, as if it were the respect of all lovers of creativity and beautiful beauty. It is a great honor to become a partner of this approach and the opportunity to reach the beautiful. Thank you very much for your support and for those who Consulting Match promoted our unique approach and reached the level of creativity of famous talents.
We are not limited by one settlement, we have clients and partners not only in Ukraine, but also in the world. Take away the necessary help in the field of copyright and summary rights, protection of signs for goods and services, trade marks, software security, copyright for qualifications of fahivtsiv at once!

ЮКГ "Яремчук и Партнеры" Юридическая Консалтинговая Группа "Яремчук и Партнёры"

#StarIndependent #кінофестиваль #yaremchuk #инвестиции #7МІКSI #авторскоеправо #Kiev #Ukraine #USA#consultingmatch #консалтинг #програмнезабезпечення #інвестиції #Америка #патент #Денвер

 

Сьогодні, хочемо вас познайомити з Top Teens Club International, яка також є партнером Міжнародного Інтернет Кінофестивалю Star Independent.
Top Teens Club International @ top.teens.club__ клуб талановитих та успішних школярів! Гостями Кінофестивалю стали члени клубу Top Teens Club International чемпіони світу з латиноамериканської програми WDC, WDO, призери багаторазових чемпіонатів в Англії, Італії, Франції, Ірландії та інших країнах Арсенія Мороза та Анастасія Захарова. Та призери у номінаціях: Кращій актор - Артем Ткаченко. Краща ТВ программа - Анастасія Богданова. Кращій кліп про Київ - Вікторія Векліч.
Top Teens Club International став партнером 7- го Міжнародного Інтернет Кінофестивалю Star Independent. Це дійсно унікальний захід та подія, яка привертає до себе увагу усіх любителів творчості та усього прекрасного. Стати партнером цього заходу це велика честь та можливість доторкнутися до прекрасного. Ми дуже вдячні за співпрацю та за те, що Top Teens Club International підтримав нашу унікальну подію та долучився до підтримки творчості неймовірних талантів.
Ми не обмежуємося одним населенним пунктом, у нас є клієнти й партнери не тількі в Україні, а й у світі. Отримайте необхідну вам допомогу в галузі авторського права і суміжних прав, захисту знаків для товарів і послуг, промислових зразків, програмного забезпечення, авторського права від кваліфікованих фахівців зараз же!

ЮКГ "Яремчук и Партнеры" Юридическая Консалтинговая Группа "Яремчук и Партнёры"

#StarIndependent #кінофестиваль #yaremchuk #инвестиции #7МІКSI #авторскоеправо #Kiev #Ukraine #USA#topteensclub #талант #club #клуб #Америка #патент #Денвер

Today, we would like to introduce you to Top Teens Club International, which is also a partner of the Star Independent International Internet Film Festival.
Top Teens Club International @ top.teens.club__ a club of talented and successful students! The guests of the Film Festival were members of Top Teens Club International, world champions in the Latin American program WDC, WDO, winners of multiple championships in England, Italy, France, Ireland and other countries Arseniy Moroz and Anastasia Zakharova. And winners in the nominations: Best Actor - Artem Tkachenko. The best TV program is Anastasia Bogdanova. The best video about Kyiv is Victoria Veklich.
Top Teens Club International became a partner of the 7th International Internet Film Festival Star Independent. This is a truly unique event that attracts the attention of all lovers of creativity and all things beautiful. Being a partner of this event is a great honor and an opportunity to touch the beautiful. We are very grateful for the cooperation and for the fact that Top Teens Club International supported our unique event and joined in supporting the work of incredible talents.
We are not limited to one settlement, we have clients and partners not only in Ukraine but also in the world. Get the help you need in the field of copyright and related rights, protection of marks for goods and services, industrial designs, software, copyright from qualified professionals now!
ЮКГ "Яремчук и Партнеры" Юридическая Консалтинговая Группа "Яремчук и Партнёры"

#StarIndependent #кінофестиваль #yaremchuk #инвестиции #7МІКSI #авторскоеправо #Kiev #Ukraine #USA#topteensclub #талант #club #клуб #Америка #патент #Денвер

 

 

Mavka Fashion Agency https://mavka.fashion/ , яка також є партнером Міжнародного Інтернет Кінофестивалю Star Independent.
Mavka Fashion Agency @mavkafashion організовує конкурси краси на підтримку та просування української культури в світі. Стартова площадка для тих ,хто бажає реалізувати себе в сфері краси, моди, просунути свої проекти та розрекламувати себе, як бренд. Офіційний партнер конкурсу Miss Europe Continental в Україні та Ізраїлі.
Mavka Fashion Agency став партнером 7- го Міжнародного Інтернет Кінофестивалю Star Independent. Це дійсно унікальний захід та подія, яка привертає до себе увагу усіх любителів творчості та усього прекрасного. Стати партнером цього заходу це велика честь та можливість доторкнутися до прекрасного. Ми дуже вдячні за співпрацю та за те, що Mavka Fashion Agency підтримав нашу унікальну подію та долучився до підтримки творчості неймовірних талантів.
Хочеться у підсумку, подякувати за участь у Сьомому Міжнародному Інтернет кінофестивалі Star Independent, та сподіватися на швидку зустріч у найближчому майбутньому.

Mavka Fashion Agency https://mavka.fashion/, which is also a partner of the Star Independent International Internet Film Festival.
Mavka Fashion Agency @mavkafashion organizes beauty contests to support and promote Ukrainian culture in the world. A launching pad for those who want to realize themselves in the field of beauty, fashion, promote their projects and promote themselves as a brand. Official partner of the Miss Europe Continental contest in Ukraine and Israel.
Mavka Fashion Agency became a partner of the 7th International Internet Film Festival Star Independent. This is a truly unique event that attracts the attention of all lovers of creativity and all things beautiful. Being a partner of this event is a great honor and an opportunity to touch the beautiful. We are very grateful for the cooperation and for the fact that Mavka Fashion Agency supported our unique event and joined in supporting the work of incredible talents.
In the end, I would like to thank you for participating in the Seventh International Internet Film Festival Star Independent, and hope to see you soon in the near future.

ЮКГ "Яремчук и Партнеры" Юридическая Консалтинговая Группа "Яремчук и Партнёры"

#StarIndependent #кінофестиваль #yaremchuk #starindependent #7МІКSI #7IIFFSI #Kiev #Ukraine #USA#mavka #fashion #agency #краса #мода #конкурс