Уявімо ситуацію, вам, як автору картини, згідно з законодавством належать виключні права на цю картину, тобто, тільки вам належить право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності і право перешкоджати неправомірному використанню такого об'єкта, у тому числі забороняти таке використання. А якійсь людині вкрай сподобалася ваша картини, і вона хоче використати її як обкладинку своєї книги. В такому випадку ви можете надати цій особі письмове повноваження, яке надає їй право на використання вашої картини.

Така ліцензія може бути як окремий документ, так як складова ліцензійного договору.

Законодавство визначає три види ліцензій.

1. Виняткова ліцензія, видається лише одному ліцензіату, та встановлює сферу використання об'єкта інтелектуальної власності, а також виключає можливість передачі ліцензій іншим особам.

2. Одинична ліцензія, видається лише одному ліцензіару і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

3. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, а також видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Якщо не знаєте який вид ліцензії обрати ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та   партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.