В умовах сучасного світу авторський договір має велику популярність. Адже дедалі більше людей творчих професій створюють свої роботи на замовлення.

Саме в таких випадках і використовується авторський договір.

Авторський договір має захищати права як замовника так і автора. Також він дає змогу автору заборонити редагування фото/відео та зберегти свій індивідуальний, унікальний стиль.

Договір чітко визначає терміни передачі авторського права.

Авторський договір є взаємним, тобто права та обов’язки мають обидві сторони. Права однієї сторони викликають обов’язки іншої.

До обов'язків автора за даним договором можна віднести такі:

• Створення і передача твору організації-замовнику.

Автор повинний створити і передати такий твір, який відповідає усім вимогам, зазначеним у договорі.

• Твір повинний бути створений автором особисто.

Для виконання технічної роботи (збір матеріалу, друкування) автор може залучати інших осіб.

• Твір має бути наданий замовнику у визначений строк.

Твір передається у готовому вигляді, належно оформлений, в необхідній кількості екземплярів. Твір може передаватися частинами, але тільки у тому разі, якщо це передбачено договором.

• Доопрацювання твору за вимогою організації-замовника.

Замовник має право вимагати внести зміни та доповнення у твір. У разі згоди автор зобов’язаний усунути недоліки. Строк внесення змін повинний визначатися автором і замовником.

• Участь у підготовці твору до використання.

• Протягом усього строку дії договору про передачу прав автор зобов’язується не передавати твір або його частину іншим особам без дозволу користувача.

До обов'язків замовника можна віднести наступні:

• Прийняти і розглянути твір, наданий автором.

Організація повинна розглянути твір в строк, який вказаний в договорі, письмово повідомити автора про прийняття рішення (тобто твір схвалений організацією чи ні, потребує доопрацювання та ін.)

• Дотримання усіх особистих немайнових прав автора.

Користувач немає права без згоди автора скорочувати твір, вносити в нього зміни, доповнення, коментарі тощо. Однак авторський договір може передбачати ілюстрації, передмови, коли на це одержана згода автора ще під час укладання договору, тому додаткової згоди автора не потрібно.

• Залучення автора до підготовки твору до використання.

Це право автора підготувати свій твір до використання, але це також обов’язок користувача. Так, законодавство передбачає, що автори творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва мають право брати участь у реалізації своїх проектів.

• Обов’язково використати твір.

Ця умова договору зобов’язує користувача використати твір у встановлений договором строк та належним способом. Порушення даного обов’язку надає автору можливість вимагати від користувача відшкодування збитків, але лише у випадку схвалення твору користувачем.

• Виплатити автору винагороду, розмір і строки виплат встановлюються авторським договором.

Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів. Договором може передбачатися виплата замовником автору авансу як частини авторської винагороди.

 Якщо виникли питання ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.