Верховна Рада України прийняла законопроект, за яким вносяться зміни до ЗУ «Про авторське право та суміжні права»

Відповідно до цього законопроекту:

1. Пропонується визначити оригінальність твору як: «ознаку (критерій), що характеризує твір як результат власної інтелектуальної творчої діяльності автора та відображає творчі рішення, прийняті автором під час його створення».

2. Надано визначення «музичного кліпу» та віднесено його до аудіовізуальних творів, чим також деталізується перелік об'єктів, що охороняються Законом. 

3. Передбачено формулювання терміна «твір» у сфері авторського права. Встановлено вимогу до всіх творів - вони повинні бути «виражені в об'єктивній формі». Це означає, що твір, повинен мати одну з таких форм: аудіальну (у тому числі усну), тактильну (наприклад, твір написаний шрифтом Брайля), візуальну (у тому числі письмову), матеріальну, електронну, бінарну (наприклад, аудіовізуальну) тощо.

4. До переліку об'єктів авторського права віднесено тексти перекладів для озвучення (в тому числі дублювання), субтитрування аудіовізуальних творів іншими мовами.

5. Визначено момент, з якого твір вважається створеним, а саме: «Твір вважається створеним з моменту первинного надання йому будь-якої об'єктивної форми (письмової, речової, електронної (цифрової) тощо).»

Якщо виникли питання ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.