Як ми вже знаємо, Законодавство України захищає аудіовізуальні твори, до яких належать:

o кінофільми,

o телефільми,

o відеофільми,

o діафільми,

o слайдофільми.

Авторське право захищає також всі змінені напрацювання, частина відео та збірники відео.

Умовами авторського права на відео є запис його на певному носії та унікальний характер.

Одним з найактуальніших порушень авторського права є його протиправне розміщення автора в мережі інтернет.

Автором відео вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства), за відсутності доказів іншого. Це положення застосовується також у разі опублікування відео під псевдонімом, який ідентифікує автора.

Автору належить виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Для виникнення авторського права не вимагається реєстрації твору чи будь-якого іншого спеціального його оформлення – воно виникає в момент створення відео.

 За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.