Ліквідація- це форма припинення юридичної особи.

Законодавство визначає два види такої ліквідації:

1. За рішенням власників юридичної особи

2. З рішенням суду

Тобто, юридична особа може бути ліквідована як у добровільному так і в примусовому порядку.

Підставами ліквідації можуть бути:

1. закінчення строку, на який було створено юридичну особу

2. ліквідація  після досягнення мети, поставленої при її створенні;

3. у зв’язку з визнанням судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

4. інші підстави, передбачені законодавчими актами України

Головною метою  ліквідаціє є захист інтересів як кредиторів, так і учасників юридичної особи.

Якщо юридична особа ліквідується за рішенням власників, вони мають повідомити про таке рішення відповідний орган, який здійснює державну реєстрацію, і він вже вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про рішення щодо припинення юридичної особи. Така вимога направлена на захист прав кредиторів, які вже на початковій стадії зможуть знати про наміри юридичної особи, яка припиняє свою діяльність, оскільки дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є відкритими для загального ознайомлення.

Наступними етапами ліквідації є:

1. Призначення ліквідаційної комісії юридичної особи.

Це слід  погоджувати з органом державної реєстрації призначення комісії з ліквідації юридичної особи .

З  дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження щодо управління справами юридичної особи, крім тих, які залишаються згідно з законодавством України за учасниками.

2. Встановлення порядку і строків ліквідації юридичної особи. Їх встановлює орган, що прийняв рішення про ліквідацію . Встановлюється також строк для задоволення претензій кредиторів. Але він за законом не може бути меншим двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

Наступні етапи пов'язані з діяльністю ліквідаційної комісії.

3. Виконання ліквідаційною комісією своїх обов’язків: повідомлення про ліквідацію юридичної особи в пресі (за місцезнаходженням), про порядок і строки ліквідації; вжиття необхідних заходів для стягнення дебіторської заборгованості, виявлення кредиторів та претензій.

4. Інвентаризація і оцінка майна юридичної особи реалізація майна, розрахунки з кредиторами і членами трудового колективу, складання ліквідаційного балансу і подання його органу, який призначив ліквідаційну комісію, або власнику.

5.  Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про державну реєстрацію припинення юридичної особи, що є останнім етапом ліквідаційного процесу.

 За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.