Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
Акціонерне товариство є юридичною особою і може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького  товариства, державного, комунальногота інших підприємств у акціонерне товариство.
 
Власний капітал товариства може збільшуватися внаслідок наступних випусків акцій та вкладання частини прибутку в розширення виробництва.
 
Засновниками акціонерного товариства визнаються держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, а також фізичні та/або юридичні особи, що прийняли рішення про його заснування.
 
 
Для створення акціонерного товариства необхідними етами є проведення емісії його акцій, установчі збори та  державна реєстрація акціонерного товариства.

За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.