З  Товариством з обмеженою відповідальністю(ТОВ), ми вже ознайомилися, а що на рахунок  Товариства з додатковою відповідальністю?

В Україні створення ТДВ не таке популярне як створення ТОВ, адже відповідальність учасників не обмежується розміром їх вкладів і вони несуть додаткову відповідальність своїм майном за заподіяні товариством збитки.

Саме це і є головною особливістю ТДВ.

Але, у разі визнання банкротом одного з учасників, його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками пропорційно їх вкладам в статутний капітал.

Законодавство, визначає ТДВ, як товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеска кожного учасника.

До видів діяльності, ведення яких можливе тільки у формі ТДВ, належать діяльність ломбардів та страхових компаній.

Органами управління товариства з додатковою відповідальністю є:

Загальні збори учасників - найвищий орган товариства

Директор або дирекція - виконавчий орган

Ревізійна комісія - орган контролюючий діяльність директора (дирекції) товариства.

За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.