Згідно зі статтею 50 Закону України «Про авторське право і суміжні  права», плагіат це – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

Існує 3 види плагіату:

1. Копіювання чужої роботи (як без, так і з відома) та оприлюднення її під своїм іменем;

 2. представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів без належного цитування джерел;

 3. перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на оригінального автора або видавця.

 

У ст. 10 Закону «Про авторське право та суміжні права» зазначено, що до плагіату не належать оприлюднення:

1. повідомлень про новини дня або поточні  події,  що  мають характер звичайної прес-інформації;

2. творів народної творчості (фольклору);

 3. виданих  органами  державної  влади  у межах їх повноважень офіційних документів політичного,  законодавчого,  адміністративного характеру  (законів,  указів,  постанов,  судових рішень,  державних стандартів тощо) та їх офіційних перекладів;

 4. державних символів України,  державних  нагород, символів  та знаків  органів  державної  влади, Збройних  Сил  України та інших  військових формувань,символіки територіальних громад, символів та знаків підприємств, установ та організацій (після їх офіційного затвердження);

  5. грошових знаків;

 6. розкладів     руху     транспортних    засобів,    розкладів телерадіопередач,  телефонних довідників та  інших аналогічних  баз даних,  що  не  відповідають  критеріям  оригінальності  і  на які поширюється право sui-generis (своєрідне право,  право  особливого роду).

 Також не є плагіатом опублікування анонімного твору під власним іменем, так як у цьому випадку на анонімний твір авторське право не поширюється.

За вчинення плагіату передбачено два види відповідальності.

Адміністративна. Штраф від десяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто від 170 до 2400 грн.) передбачена статтею 51-2 кодексу України про адміністративні правопорушення за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом.

Кримінальна. Штраф від двохсот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 2400 до 17000 грн.) або виправні роботи на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі.

 

За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.