Дуже часто громадську організацію плутають з благодійною, тому розглянемо чим вони все таки відрізняються.

Законодавство визначає громадську організаціюяк добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Їх головними завданнями є: організація навчальних занять; отримання консультацій від спеціалістів; пошук професіоналів, яких не вистачає для реалізації проекту; організація заходів для збору коштів; пошук інвесторів; створення бібліотечних фондів; підготовка кадрів; сприяння в отриманні можливості стажування і тд.

Вони об’єднують однодумців-початківців, досвідчених спеціалістів , інвесторів та інших зацікавлених осіб, які шукають перспективні проекти, що дає можливості для подальшого розвитку.

В результаті спілкування між учасниками громадських організацій відбувається обмін досвідом, який може бути надзвичайно цінним для кожного.

Громадськіорганізаціїмають право засновувати  підприємстванеобхідні для виконаннястатутнихцілей.

Громадські організації для здійснення  цілей  і  завданькористуються правом:

• виступати  учасником  цивільно-правових  відносин,   набуватимайнові і немайнові права;
• представляти  і  захищати  свої  законні  інтересита законніінтереси  своїх  членів  (учасників)  у  державних  та громадських органах;
• проводити   масові заходи (зборимітингидемонстраціїтощо);
• ідейно,   організаційно   та  матеріально  підтримувати  іншіоб'єднаннягромадяннадаватидопомогу в їхстворенні;
• створювати установи та організації;
• одержувати  від  органів  державної  влади  і  управління  та органів   місцевого   самоврядування   інформацію,  необхідну  для реалізаціїсвоїхцілей і завдань;
• вноситипропозиції до органіввлади і управління;    
• брати  участь  у  здійсненні  державноїрегуляторноїполітики;
• розповсюджуватиінформацію і пропагуватисвоїідеї та цілі;
• засновуватизасобимасовоїінформації;
• брати участь у розробленніпроектіврішень з питаньґендерноїрівності,  що  приймаються  органами  виконавчоївлади та органами місцевого  самоврядування
• делегувати       своїх      представників      до      складу консультативно-дорадчихорганів  з питаньзабезпеченнярівних прав та можливостейжінок  і  чоловіків,  що  утворюються  при  органах виконавчої  влади  та  органах місцевогосамоврядування;
• проводитимоніторинг  з  питань  забезпечення  рівних прав та можливостейжінок і чоловіків.

В свою чергу благодійна організація є одним із видів громадської організації, однак звернути увагу слід на те, що її діяльність має лише їй притаманні особливості, які передбачені законодавством. Зокрема, основною ознакою благодійної організації є здійснення благодійної діяльності, якане має на меті одержання прибутків.Вона маєздійснюватись в інтересахсуспільстваабо ж окремих його категорій.

В законодавстві зазначено, що благодійна організація це - недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб згідно з законодавством.

Благодійна діяльність здійснюється у вигляді:

• одноразовоїфінансовоїматеріальної та іншоїдопомоги;
• систематичноїфінансовоїматеріальної та іншоїдопомоги;
• фінансуванняконкретнихцільовихпрограм;
• допомоги на  основі  договорів  (контрактів)  про  благодійнудіяльність;
• даруванняабо  дозволу  на безоплатне(пільговевикористанняоб'єктіввласності;
• дозволу на використаннясвоєїназвиемблемисимволів;
• поданнябезпосередньодопомогиособистоюпрацеюпослугамичипередачірезультатівособистоїтворчоїдіяльності;
• прийняття на  себе  витрат  по  безоплатному,   повному   абочастковому  утриманнюоб'єктівблагодійництва;
• іншихзаходів, не заборонених законом.
 
За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Группу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.