Відповідно до умов сьогодення трудове законодавство знову зазнало змін. Аби не сплутати такі поняття як «простій» та «призупинення дії трудового договору», слід детально з ними ознайомитися.

Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (стаття 34 Кодексу законів про працю України).

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи (частина 1 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

В чому полягає різниця?

- Підстави запровадження:

• простоєм є будь-які обставини, яку зумовили призупинення роботи;

• призупиненням дії трудового договору є відсутність роботи та її виконання працівником під час воєнного стану;

- Тривалість:

• простій може тривати без обмеження часу доки існують обставини, на підстави яких його запроваджено;

• призупинення трудового договору можливе лише на період дії воєнного стану;

- Суб’єкт прийняття рішення:

• рішення про простій приймає роботодавець;

• ініціатором призупинення дії трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник;

- Коло осіб, на яких поширюється дія відповідного рішення:

• простій може запроваджуватися щодо всього підприємства, або відділу або конкретного працівника;

• призупинення дії трудового договору носить індивідуальний характер, тобто щодо кожного працівника приймається окремий наказ;

- Оплата:

• під час простою виплачується не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Водночас час простою з вини працівника не оплачується;

• при призупиненні дії трудового договору заробітна плата не виплачується;

- Страховий стаж:

• у разі оплати підприємством простою, період його дії зараховується до страхового стажу працівника;

• у разі призупинення дії трудового договору ЄСВ за працівника не сплачується, а відтак йому не зараховується страховий стаж.

 За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Группу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.