У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, в трудовому законодавстві з'явилася низка оновлень, зокрема:
  • При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.
  •  Роботодавець має право, під час дії воєнного стану, без згоди працівника, перевести його на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, якщо така робота не протипоказана працівникові за станом  його здоров'я, з оплатою праці не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії).
  • Якщо підприємство розташоване у районі ведення бойових дій, та існує загроза для життя і здоров'я, працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою, у строк зазначений у його заяві. 
  •  Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.
  • Якщо роботодавець порушить зобов'язання щодо умов оплати праці, він може бути звільнений від відповідальності, за умови, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.
  • Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.