З дня введення в Україні воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законами України .
А це означає що, у разі, якщо  дата закінчення  дії свідоцтва на торговельну марку або  майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності припадає на день введення в Україні воєнного стану чи на іншу дату під час дії воєнного стану,то  будь-які дії, щодо продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку, продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної  будуть вважатися вчиненими  вчасно, якщо вони були вчинені  не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.
Якщо ж строк дії майнових прав інтелектуальної власності спливає в день введенння в Україні воєнного стану, або вже під час  воєнного стану, то вони залишаються чинними до наступного дня після припинення або скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути продовжена у встановленому порядку з урахуванням особливостей, встановлених Законом.
 Правила зупинення перебігу строків не тягнуть за собою зупинення дії свідоцтв, патентів, якими засвідчується виникнення прав інтелектуальної власності відповідно до законодавства, а також відповідних прав інтелектуальної власності. 
 Під час дії воєнного стану встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують діяти і реалізуються суб’єктами цього права у повному обсязі.                                                                                                                                                          
 За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Группу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.