Пресс-центр

 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 року регулює сферу аудіовізуального бізнесу всього лише двома статтями: 1 та 17. У ст. 1 вищенаведеного Закону, що має назву «Визначення термінів» наводиться таке поняття аудіовізуального твору - це твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному дичку, ком пакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових чи дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайд-фільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими. А ст. 17 говорить нам про авторське право на аудіовізуальний твір. Ось, практично, весь перелік чинного законодавства України, що стосується сфери аудіовізуального бізнесу.

ТОВ «Юридична консалтингова група «Яремчук та Партнери» надає послуги з реєстрації суб’єктів господарської діяльності. Значна кількість зареєстрованих юристами нашої компанії господарюючих суб’єктів являються саме іноземними підприємствами або ж підприємствами з іноземними інвестиціями, тобто така послуга досить часто являється актуальною саме для клієнтів-іноземців.