Обємними торговельними марками визнаються торговельні марки у вигляді тривимірних фігур або їх композицій  у трьох вимірах (довжина, висота та ширина).
Прикладом об’ємних позначень є форма виробів або їх упакування.
 
Однак, об’ємний знак не може просто повторювати зовнішній вигляд
відомого предмета, а повинен характеризуватися оригінальним зовнішнім видом, а його форма не повинна визначатися виключно лише функціональним призначенням.
Під час реєстрації фотокопія об’ємного знака подається у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об’єкт в цілому, тобто ілюструє тривимірний характер знака в одному вигляді. Крім того, заявник може додатково надати зображення всіх необхідних проекцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про знак.
 
Згідно з правилом 3(4) Правил до Сінгапурського договору, якщо заявка містить ствердження про те, що знак є об’ємним, зображення цього знака має
являти собою двовимірне графічне чи фотографічне зображення. На вибір заявника представлене зображення може складатись з одного або декількох різних виглядів знака. Якщо Установа вважає, що представлене заявником
зображення знака недостатньо відображає особливості тривимірного (об’ємного) знака, воно може запропонувати заявникові представити протягом обґрунтованого строку, зазначеного у повідомленні, до шести різних виглядів знака і (або) його словесний опис. 
Якщо Установа вважає, що різні види й (або) словесний опис знака все ще недостатньо відображають особливості тривимірного (об’ємного) знака, воно може запропонувати заявнику представити протягом обґрунтованого строку, зазначеного у повідомленні, зразок знака.
При цьому, для встановлення дати подання за заявкою заявнику достатньо
надати чітке зображення, яке ілюструє тривимірний характер знака в одному
вигляді. 
 
З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.