Українським законодавством регулюється використання торговельних марок, які є відмінними від тих, що традиційно використовувалися для розмежування товару (послуги) одного виробника (виконавця) від іншого. 
 
Не так давно ми  писали про слухову та нюхову торговельні марки, але ще одним видом нетрадиційних торговельних марок є смакова.
 
Смаковий знак – це позначення, яке представляє собою смак, здатний відрізнити товар або послугу одного виробника від аналогічних товарів або послуг інших виробників. 
 
Смаковий знак представляють письмовим описом  смаку, що дозволяє його чітко і однозначно ідентифікувати та вирізнити зпоміж інших  смаків. Додатково може бути надано зразок смаку або хімічну формулу його складників. При цьому, письмовий опис для
зазначених видів знаків є основоположним, оскільки запах та смак можуть зникнути, а хімічна формула не буде зрозумілою для широкої публіки.
Смакові знаки реєструються за умови наявності притаманної їм
або набутої ними в процесі використання розрізняльної здатності. При цьому смак не повинен бути обумовлений функціональними властивостями товару (тобто не властивий товару через його природу, а штучно доданий заявником).
 
В Україні ні Законом, ні Правилами не визначені умови подання та
розгляду заявок на голографічні, рухові, позиційні, нюхові, смакові знаки тощо.
Враховуючи відсутність нормативно-правового врегулювання порядку складання та проведення експертизи заявок на такі позначення, а також відсутність відповідних технічних можливостей реєстрації та оприлюднення інформації щодо зазначених нетрадиційних видів знаків, до внесення відповідних змін у законодавство України голографічним, руховим, позиційним,
нюховим та смаковим знакам не надається правова охорона в Україні. У зв’язку з цим заявки на їх реєстрацію не приймаються.
 
З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.