У випадку, коли ваше право інтелектуальної власності порушено, існує дві форми захисту.

Неюрисдикційна форма захисту заключається в тому, що ви самі, без залучення державних органів здійснюєте певні дії, щодо відновлення порушеного права.

Прикладом неюрисдикційної форми захисту є ваше особисте звернення до порушника з повідомленням  про скоєне,  з пропозицією вирішення спору шляхом переговорів.

Юрисдикційна форма захисту полягає в тому що, ви звертаєтеся за захистом до державних або інших компетентних органів, які уповноважені вжити необхідних заходів для відновлення порушеного права і припинення правопорушення.

Юрисдикційна форма захисту, в свою чергу, поділяється на загальну і спеціальну форму здійснення передбачених законом засобів захисту. Відповідно до загальної форми захист прав на об’єкти інтелектуальної власності здійснюється у судовому порядку. Спеціальною формою захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності є адміністративний порядок захисту цих прав.