За авторським договором замовлення автор зобов’язується створити в майбутньому твір відповідно до умов цього договору й передати його замовникові.

Створення чи переробка твору здійснюється автором згідно вимог, що, зазвичай, ставляться замовником у технічному завданні, яке є невід’ємною частиною авторського договору замовлення. Технічне завдання – це чіткий опис характеристик та вимог замовника до твору чи похідного твору, який необхідно створити, переробити автору у відповідності з умовами авторського договору замовлення.

Важливою умовою авторського договору замовлення є строк виконання автором роботи зі створення твору. Так, автор зобов’язаний створити, переробити твір у строк, визначений у договорі.

Кому ж тоді належатимуть права, на цей твір?

Особисті немайнові права на твір, належать творцеві цього об'єкта. Майнові ж права в такому випадку,належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.