Цивільний Кодекс України визначає комерційну таємницю як інформацію, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є:

● право на використання комерційної таємниці;

● виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;

● виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;

Проблемою законодавства в цій сфері є відсутність положень, які вказують на обов’язок працівник на нерозголошення комерційної таємниці, тому єдиним вирішенням таких ситуацій є прийняття на підприємстві локального нормативного акта який би визначав перелік інформації, що становить комерційну таємницю та відображав порядок її використання, зберігання та поширення, а також відповідальність працівників за її несанкціоноване розповсюдження — Положення про комерційну таємницю.

Що може бути комерційною таємницею:

відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.

Не можуть бути комерційною таємницею, такі відомості:

● установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;

● інформація за всіма встановленими формами державної звітності;

● дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів;

● відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;

● документи про сплату податків і обов'язкових платежів;

● інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;

● документи про платоспроможність;

відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;

відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.