Як зазначено в нашому законодавстві, промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Але якщо простими словами, то це зовнішній вигляд, дизайн  вашого виробу, або його частини.

Для того щоб отримати правову охорону на промисловий зразок, він має відповідати деяким умовам, зокрема:

1. не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі ;

2. відповідає критеріям охороноздатності.

В свою чергу критеріям охороноздатності промисловий зразок відповідає, якщо він є новим, тобто жодного схожого промислового зразка ще не доведено відома, та якщо промисловий зразок має індивідуальний характер.  

Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома.

Але, окрім цього, ще слід знати, які промислові зразки не зможуть отримати правову охорону. Законодавство України чітко визначає такі об'єкти:

1. Об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо;

2. Частина складеного виробу, яка під час звичайного використання об'єкта є невидимою

3. Ознаки зовнішнього вигляду виробу, зумовлені виключно його технічними функціями;

4. Ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з’єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію.

Якщо ваш промисловий зразок відповідає всім критеріям, які надає законодавство –  Ваш промисловий зразок може бути успішно зареєстрований.

 З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.