Патент – це документ, який засвідчує авторство й права особи на її винахід або результат інтелектуальної діяльності. Таким винаходом може бути пристрій, якийсь процес, новий сорт рослин, тощо. 

Багато хто плутає поняття «патент» і «авторське право», але це зовсім різне. 

Авторське право – це права автора на створений ним твір. 

В розумінні авторського права твір має широке значення, це може бути літературний, музичний, художній твір або комп'ютерна програма, тощо.

Основною відмінністю авторського права від патенту є момент їх виникнення. Адже авторське право виникає з моменту створення твору, а патент, з моменту його державної реєстрації.   

Для чого ж потрібен патент? 

Зареєструвавши патент на винахід або корисну модель, ви підтверджуєте наявність виключних прав власника винаходу або корисної моделі, цим самим захищаєте себе від його незаконного використання іншими особами. 

А незаконне використання цього винаходу або корисної моделі тягне за собою відповідальність.  

Також, права на винахід можуть бути предметом продажу, або надання в тимчасове користування. На підставі укладання договорів про передачу прав або про видачу ліцензії на використання, власник виключних прав, може отримати матеріальну вигоду.

За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Группу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.