Громадські організації, статути яких передбачають безпосереднє здійснення підприємницької діяльності, без розподілу доходів та отримання прибутку, мають право на отримання ознаки неприбутковості.

До таких організацій належать:

• бюджетні установи; 

• громадські об’єднання;

• політичні партії;

• творчі спілки;

• релігійні організації;

• благодійні організації;

• пенсійні фонди;

• спілки, та ін.

Для того щоб, наприклад,  новоствореній громадській організації отримати статус неприбуткової, треба подати реєстраційну заяву за формою 1-РН державному реєстратору під час їх державної реєстрації або контролюючому органу за основним місцем обліку протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації. Результатом буде Внесення організації  до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Але існують ще й такі випадки в яких організаціію можуть позбавити статусу неприбутково:

• використання доходів неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

• розподілу доходів неприбуткової організації або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

• невідповідності установчих документів неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;

• реорганізація (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідація організації;

• за ініціативою неприбуткової організації.

 Якщо виникли питання ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та   партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.