Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин», який був прийнятий 1липня 2022 року, вносить певні корективи до трудового законодавства, а саме:
На час оголошення воєнного або надзвичайного стану всі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть здійснюватися та вестися в електронній формі. 
Припиненяється дія трудового договору з працівником або фізичною особою, яка використовує найману працю, у разі їх смерті, визнання судом безвісно відсутніми або оголошення померлими.
Відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці- є додатковою підставою для розірвання трудового договору.
Неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій- стала додатковою підставою для звільнення працівника.
Встановлюється строк, коли має бути виплачена заробітна плата за час відпустки, а саме не пізніше останнього дня, що передує дню початку відпустки.
Збільшується оплата праці у розмірі, збільшеному пропорційно збільшенню норми праці, на період дії воєнного стану, тощо.

За юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.