Пресс-центр

 
Українським законодавством регулюється використання торговельних марок, які є відмінними від тих, що традиційно використовувалися для розмежування товару (послуги) одного виробника (виконавця) від іншого. 
 
Не так давно ми  писали про слухову та нюхову торговельні марки, але ще одним видом нетрадиційних торговельних марок є смакова.
 
Смаковий знак – це позначення, яке представляє собою смак, здатний відрізнити товар або послугу одного виробника від аналогічних товарів або послуг інших виробників. 
 
Смаковий знак представляють письмовим описом  смаку, що дозволяє його чітко і однозначно ідентифікувати та вирізнити зпоміж інших  смаків. Додатково може бути надано зразок смаку або хімічну формулу його складників. При цьому, письмовий опис для
зазначених видів знаків є основоположним, оскільки запах та смак можуть зникнути, а хімічна формула не буде зрозумілою для широкої публіки.
Смакові знаки реєструються за умови наявності притаманної їм
або набутої ними в процесі використання розрізняльної здатності. При цьому смак не повинен бути обумовлений функціональними властивостями товару (тобто не властивий товару через його природу, а штучно доданий заявником).
 
В Україні ні Законом, ні Правилами не визначені умови подання та
розгляду заявок на голографічні, рухові, позиційні, нюхові, смакові знаки тощо.
Враховуючи відсутність нормативно-правового врегулювання порядку складання та проведення експертизи заявок на такі позначення, а також відсутність відповідних технічних можливостей реєстрації та оприлюднення інформації щодо зазначених нетрадиційних видів знаків, до внесення відповідних змін у законодавство України голографічним, руховим, позиційним,
нюховим та смаковим знакам не надається правова охорона в Україні. У зв’язку з цим заявки на їх реєстрацію не приймаються.
 
З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.

 
Так, запах також може бути зареєстрований як торгова марка. 
 
Нюховий знак - це позначення, яке представляє собою запах, здатний відрізнити товар або послугу одного виробника від аналогічних товарів або послуг інших виробників.
 
Наприклад, канцелярський папір з ароматом троянди,
пряжа із запахом, що нагадує аромат польових квітів, або запах лаванди для  тканини, з якої вироблена постільна білизна. При цьому цей запах має бути постійним (не змінюватись з часом) протягом всього періоду дії реєстрації такого знака.
 
В українському законодавстві процедура реєстрації таких торговельних марок не прописана, проте, і не заборонена.
 
Нюховий знак представляються письмовим описом аромату чи смаку, що дозволяє його чітко і однозначно ідентифікувати та вирізнити з-поміж інших ароматів та смаків. Додатково може бути надано зразок аромату або хімічну формулу його складників. При цьому, письмовий опис для зазначених видів знаків є основоположним, оскільки запах може зникнути, а хімічна формула не буде зрозумілою для широкої публіки.
Нюхові  знаки реєструються за умови наявності притаманної їм або набутої ними в процесі використання розрізняльної здатності. При цьому запах не повинен бути обумовлений функціональними властивостями товару (тобто не властивий товару через його природу, а штучно доданий заявником) .
Не мають розрізняльної здатності в якості знака для товарів і послуг такі аромати: 
природний запах продукту, включаючи аромамасла; 
маскувальні запахи, які мають функціональну мету; 
функціональні та звичайні для певної галузі торгівлі запахи, які використовується для того, щоб зробити  продукт більш приємним або привабливим.
 
З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.
 

 
Окрім, вже всім видомих зображувальних, словесних та комбінованих торговельних марок, існують ще деякі нетрадиційні види. До таких відносяться об’ємні, звукові, нюхові, голографічні, рухові, позиційні, смакові, музичні та деякі інші.
 
Цього разу розглянемо звукову торговельну марку.
 
Звуковим визнається позначення, яке являє собою різні звуки. Взагалі можна вирізнити дві типові категорії звукових знаків: у вигляді музичного твору або його фрагменту та інші звуки, наприклад, крик тварини, звук двигуна автомобіля, тощо. Таке зазначено в  Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП «Український інститут промислової власності» 
 
Придатними для набуття правової охорони в Україні є лише такі
звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти, зокрема у вигляді акорду, музичного твору чи його фрагменту.
 
Звукові торговельні марки найчастіше зустрічаються у медіа індустрії та використовуються в якості заставок теле- або радіо-передач, що надає їм розпізнавальний характер і впізнаваність серед глядачів/слухачів.
 
Така позначення з є одним із видів ТМ, тому реєстрація звукової торговельної марки відбувається з застосовуванням загальних норм та вимог.
 
 
З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.
 
 

Спеціальні види патентів
 
Про те, що в кожній країні є свої особливості законодавствами всі знаємо, а от про те,  що в деяких країнах діють спеціальні види патентів - навряд чи.
Розглянемо деякі:
 
1. Основний патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винаходи, корисну модель і промисловий зразок на які ще не втратили силу.
 
2. Додатковий патент - охоронний документ, що видається  на  удосконалення.
 
3. Залежний патент -охоронний документ, який  може бути отриманий як звичайний патент, але його не можна використовувати без дозволу власника іншого, "керуючого" патенту,  через тісну залежність винаходів - об'єктів цих  патентів  і для виключення можливості порушення прав власника керуючого патенту.
 
3. Увізні патенти - видаються на винаходи, уже захищені діючими патентами в іншій країні.  Процедура їхнього  оформлення більш спрощена, не потрібно доказів критерію світової новизни, досить місцевої. (існує у деяких країнах, що розвиваються,)
 
4. Підтверджені  (зареєстровані)  патенти  видаються в країнах, де не видаються звичайні національні патенти.  Їхнє походження зв'язане  з колишньою колоніальною політикою (в основному це країни - колишні колонії Великобританії).
 
5. Удавані патенти - використовуються в боротьбі з конкурентами. Вони припускають патентування або неіснуючих, або тільки намічених винаходів з області техніки, у якій очікується  поява  патентоспроможних винаходів у фірми-конкурента.
 
В Україні такі патенти не реєструються.
 
З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.
 

 
Ми вже писали, що авторське право на твір діє протягом життя автора та 70 років після його смерті, а далі цей твір переходить в суспільне надбання, що означає його вільне використання. Але не все так просто.
 
Вільне використання творів, що перейшли до суспільного надбання, є умовним. Такі твори можуть бути використані без сплати винагороди, але з дотриманням особистих прав автора. Наприклад, зазначення ім’я автора на примірниках твору або його псевдоніму, під яким був опублікований твір, або ж навпаки – якщо автор забажав залишитись анонімом. Чи, наприклад, збереження оригінальності та недопущення спотворення авторського твору. Ці права охороняються безстроково.
 
Строковими є лише виключні права автора: право використовувати твір, право дозволяти або забороняти використання, а також передавати ці права іншим особам або у спадщину. Рахувати строк дії виключних прав необхідно не з дня народження автора, що є хибним припущенням, а з моменту створення твору. Хоча в законі зазначено «усе життя автора», цей вираз є умовним, адже авторське право виникає не з дня народження автора чи з моменту державної реєстрації, а з дня створення твору. 
 
З юридичними питаннями ви можете звернутись в Юридичну Консалтингову Групу "Яремчук та партнери" ми завжди раді вас проконсультувати.