Петренко Сергій Анатолійович

 

picture

 

 

Керівник Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, атестований судовий експерт у сфері інтелектуальної власності, патентний повірений України, заступник головного редактора науково-практичного журналу "Теорія і практика інтелектуальної власності", головою ДЕК зі спеціальності "Інтелектуальна власність" на кафедрі конструювання верстатів та машин НТУУ "Київський політехнічний інститут"


Має: вища технічна освіта, спеціальна вища освіта в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук.


Здійснює викладацьку діяльність в Академії муніципального управління, а також в Інституті інтелектуальної власності національного університету «Одеська юридична академія».

 

Новини
22.03.2018

21.03.2018

21.03.2018